Общи условия

1.     Настоящите общи условия уреждат отношенията между "БГОбява" - гр.София и лицата - ползватели на услугите на сайта www.bgobqva.com.

2.     BGObqva.com е сайт за малки обяви.

3.     Всяко лице, което е заредило на браузъра си bgobqva.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на bgobqva.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

4.     Ползвателите на услугите на bgobqva.com се съгласяват да получават месечен бюлетин на сайта.

5.      С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта bgobqva.com дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения.

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ ВЪВ BGOBQVA.COM:

1.     Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.

2.     Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони. Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки.

3.      Забранено е публикуването на информация НЕ касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата. Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.

4.      Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обяви НЕ отговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.

5.      Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител. .

6.     Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.

7.     Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.

8.     Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.

9.     Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.

10.    Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви. Забранена е директната, нерегламентирана реклама!

11.    Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.

12.    Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация и снимки.

13.    Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.

14.   Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.

15.    В Категории АВТО (без рубрика Резервни части и аксесоари) и ИМОТИ могат да се публикуват до 3 обяви.

16.    ТОП обявите се публикуват за срок от 7 дни, 15 дни и 30 дни. Изпращането на SMS за промотирана обява НЕ гарантира публикуването на обявата в bgobqva.com, ако тя не отговаря на правилата за публикуване.

17.    Потребителите имат право на 1 обновяване дневно (в рамките на 24 часа) на обикновена обява, за да излезе най-отгоре в списъка с обяви.

18.    Обявите се публикуват за срок от 3 месеца, и могат да се подновяват след изтичане.

19.  Забранено е публикуването на обяви на реплики на оригинални стоки в категория Електроника. Всички обяви на стоки в тази категория, които са реплики или има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.

20.    Забранено е триенето на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/или снимките, но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите. Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.

21.    Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост,  включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки (реплики), пиратски стоки (стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува. 

22.    БГОбява НЕ носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

23.    Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.

ПЛАЩАНИЯ

1.      Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта bgobqva.com се извършват с Visa, MasterCard, Visa Electron, с банков превод, ePay.bg, PayPal.com или чрез мобилните оператори на територията на Р. България посредством технологията SMS (Mobio). Цените на услугите се обявяват от сайта. БГОбява НЕ е мобилен оператор или оператор на плащания чрез технологията SMS (SMS-плащания) и НЕ носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS-съобщения.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.    Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от БГОбява, с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2.    БГОбява си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3.    За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.