Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение


Допълнителна информация

Тип:     Вид:

Описание / Информация

Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:

•„ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена – 400.00 лева

•„СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ». Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00 лева

•„СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева

•„СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева

•„МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева

Обучението се провежда всамостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията бездокумент за квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен свъзможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността, Центърътосигурява практика в реална работна среда.

Индивидуалното обучение има следните предимства: удобноза вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време,обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност. 

След приключване на обучението сиполучавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 наМОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ пообразец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски ианглийски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейскиякласификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство прикандидатстване за работа. За повече информация - https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ къмСдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионалнообразование и обучение лицензия № 200912798

Продължителността на курсовете сеопределя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазванеразпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника заприлагането му.

За контакт и записване телефони:02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160

http://cpopartners.bg/


Подобни обявиИталиански… от cpopa на 28 Feb 2017

200.00 лв.


Немски език… от cpopa на 30 May 2017

По договаряне


Разговорен… от cpopa на 28 Jun 2018

180.00 лв.

350.00 лв.


Оферти на цената: 0 Вижте всички »
Добавена: 12 Jun 2019 07:39
Преглеждания: 216

Реклама

Информация за контакт


Град: София
Име и телефон за контакт: Китипова
Email адрес:
Докладвай за нередност