Запази час

Професионален курс „Фризьорство"


Допълнителна информация

Тип: Професионално обучение, квалификация     Вид:

Описание / Информация

диплома за ФРИЗЬОР, валидна в България и в чужбина  

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс поФРИЗЬОРСТВО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА

 

Основна цел наобучението по професията “Фризьор” е формирането напрофесионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращикачествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.
Курсът се води от висококвалифициранипреподавателисъс значителен професионален опит. Нашите материални бази запровеждане на часовете по практика са оборудвани според Европейските стандартиза обучение на професионални фризьори и е лицензиран от Национална агенция запрофесионално образование и обучение към Министерство на образованието,младежта и науката за обучение на лица навършили 16 години.

 

Пълният курс наобучението (обхваща всички модули) дава възможност за придобиване на степен напрофесионална квалификация по професията (специалността).

 

Държавните изпитипо теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програмив съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване наквалификация по професията

Всеки курсист,след като вземе пълният хорариум от часове, съгласно държавнитеобразователни изисквания и след като се яви на квалификационен изпит,получава втора степен на професионална квалификация, специалност „фризьор“– Държавна диплома от Министерството на образованието, науката и младежтта.

 

Лицата, придобили втора степен на професионалнаквалификация по професия Фризьор,могат да заемат длъжностите Бръснар, Перукер, Фризьор, както и други длъжности,включени при актуализиране на НКПД.За повече информация -

https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement

 

– Подходящ заначинаещи
– С основен акцент на практическата подготовка

– С множествоупражнения върху реални клиенти и модели на територията на учебен салон вреална обстановка
– Индивидуално внимание от страна на висококвалифицираните преподаватели
– Подготвя кандидатите на необходимото ниво за работа в салон веднага следкурса
– Предоставя възможност за Държавна диплома съобразно изискванията наЕвропейския съюз и МОН
– Предоставя възможност за Европаспорт, специално предназначен за работа вчужбина
– Всички необходими материали и оборудване са включени в таксата за обучение
– Обучението се провежда в график съобразен със свободното време накурсиста и е строго индивидуално

 

Сертификат:Курсистите получават лицензиран държавен документ за професионална квалификацияпо образец на МОН с международна валидност, заедно с безплатен EUROPASS набългарски и чужд език по избор - европейски паспорт, който позволявапрактикуването на придобитата квалификация. В него се посочват длъжностите,които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа,както и самостоятелно да отварят салон. СДържавно Свидетелство образец № 3-54 имате възможност да откриете собственбизнес в сферата на завършената от Вас професия.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ елицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучениелицензия № 2016121307.

Информация за начало на курсовете,записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,0879869849, 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ниhttps://cpodm.eu

Подобни обявиПрофесионален… от cpoko на 07 Dec 2019

850.00 лв.


Немски език… от cpoko на 15 Aug 2017

210.00 лв.


Английски… от cpoko на 11 Apr 2019

250.00 лв.

По договаряне


Оферти на цената: 0 Вижте всички »
Добавена: 06 Aug 2019 12:36
Преглеждания: 182

Реклама

Реклама

Информация за контакт


Град: Кърджали
Email адрес:
Докладвай за нередност