Запази час

Курс „Маникюр, педикюр и ноктопластика"


Допълнителна информация

Тип: Професионално обучение, квалификация     Вид:

Описание / Информация

 

ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА БЕЗ ИЗЧАКВАНЕ НА ГРУПА

Съвременни методи на преподаване,практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете всамостоятелна форма. Вискококвалифицирани преподаватели с дългогодишен стаж!

Предлаганото обучение е в съответствие с Държавните образователниизисквания за професията Маникюрист-педикюрист. Учебните програми са одобрениот Министерството на образованието младежта и науката. Включва солиднатеоритична подготовка и много практика. Курсът по маникюр, педикюр иноктопластика е организиран на различни нива за начинаещи и напреднали споредстартовото ниво на курсистите и включва интензивни практическите занимания,богато мултимедийно съдържание и теоретична база.

Курсът, който покрива втора степен на професионална квалификация–  включва 4  модула:

• Модул маникюр

I Обща част – Анатоми я и физиология на кожата и ръцете, Строеж иструктура на ноктите, Болести по кожата и ноктите на ръцете, Видове нокти, Цикълна растеж на ноктите, Инфекции и гъбички – как да предпазим, Инструменти иматериали за работа, Дезинфекция на работното място, Законови норми иизисквания Ценообразуване, Работно облекло.

II  Класически Маникюр – Видовепилене, Начини на заващане на пилата, Видове фрези, Почистване на кожички,Ексфолиране на кожата, Хидратиране и тонизиране на ръцете, Начини и видовеподготовка на естествен нокът, Френски маникюр, Цветен дизайн на ноктите

• Модул педикюр

Анатомия на крака, нокти и кожа; Болести по ноктите и кожата; Хигиенаи организация на работното място; Технология на педикюра; Козметичен и апаратенпедикюр; СПА педикюр; Техники на лакиране – класически, френски; Практика намодели педикюр; Техники на масаж.

•Модул ноктопластика гел

Безопасност и хигиена на работното място при ноктопластиката;Материалите в ноктопластиката с гел; Технология на продуктите; Архитектура наизкуствените нокти, дизайн;Ноктопластика с удължители и ноктопластика на форми;Често срещани проблеми при работа с гел лак и тяхното решение, Цветен дизайн сгел лак, Перманентен френски; Основи на поддръжката на ноктопластиката с гел.

 

•Модул ноктопластика акрил

Безопасност и хигиена на работното място при ноктопластиката;Материалите в ноктопластиката с акрил, технология на продуктите; Архитектура наизкуствените нокти, дизайн; Ноктопластика с удължители и ноктопластика наформи; Перманентен френски; Основи на поддръжката на ноктопластиката с акрил

 

Реални умения за практикуване на професията Маникюрист-педикюрист

Едно от най-големите предимства на курсовете  е вниманието, коетосе отделя на практиката и реалното усвояване на всички техники и знания,преподавани в часовете по теория.
80% от обучението е практическо, което гарантира, че след катозавършите, освен диплома, ще имате практически умения и увереност да започнетеда работите веднага с клиенти, без притеснения.

ДИПЛОМИРАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН КУРС ПО МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА

Курсистите, завършили един от модулите или пакета от модули Маникюр,Педикюр, Медицински Педикюр, Ноктопластика, Арт Декорации могат да се явят надържавен изпит и да се сдобият с Държавно Удостоверение за част от професия илиДържавно Свидетелство за втора, най-висока степен по професията“Маникюрист-Педикюрист”.

Държавното Удостоверение се издава за част от професия (завършен единили повече модули от цялостната професия), а Държавното Свидетелство се издаваза завършена цялостната професия “Маникюрист-Педикюрист” с включени всичкимодули от програмата на обучение.

БезплатенEUROPASS на български и чужд език по избор - европейски паспорт, койтопозволява практикуването на придобитата квалификация. В него се посочватдлъжностите, които курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстванеза работа. За повече информация -

https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement

С Държавно Свидетелство образец № 3-54 имате възможност да откриете собственбизнес в сферата на завършената от Вас професия.

Професионална реализация в цял свят.

Това означава, че преминалите обучението в Учебния център курсистимогат да практикуват навсякъде по света и с пълна увереност в своитеумения и знания.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ елицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучениелицензия № 2016121307.

Подобни обявиКУРС ПО ФРЕНСКИ… от cpoko на 09 Jan 2015

195.00 лв.


Английски… от cpoko на 03 Aug 2017

250.00 лв.


РЕШАВАМ… от cpoko на 05 Nov 2018

20.00 лв.

850.00 лв.


Оферти на цената: 0 Вижте всички »
Добавена: 06 Aug 2019 12:36
Преглеждания: 105

Реклама

Реклама

Информация за контакт


Град: за Цялата страна
Email адрес:
Докладвай за нередност