Курс „Микроблейдинг"


Допълнителна информация

Тип: Професионално обучение, квалификация     Вид:

Описание / Информация

ЦЕНТЪР ЗАПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по МИКРОБЛЕЙДИНГ   ИнтензивниятКурс е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобиятспециализирани знания и умения.

Изискване къмкурсистите: Да подсигурят модел за третия, практически ден от обучението

 

При провеждането на курсове при нас ще изучавате:

Ден I Теория, Демонстрация и Практическиупражнения

Програма:

Връчване настартов пакет – теоретична част за самоподготовка

• История наМикроблейдинг

• Анатомия. Типовекожи

• Показания ипротивопоказания

• Понятия заформа. Златно сечение. Измерване на златното сечение - пособия

• Типове лица.Правилно определяне на формата на веждите според формата на лицето и очите

• Уред замикроблейдинг. Видове игли и техника на работа

• Цветоанализа,колело на цветовете. Запознаване с цветовите пигменти за микроблейдинг. Техникина смесване на цветове. Правилно определяне на цвета за клиента

• Хигиенниизисквания към специалиста и безопасност по време на работа

• Дезинфекция.Санитарно-хигиенни изисквания за процедурата

• Алергичниреакции и превантивни мерки. Възможни реакции и усложнения и тяхнотопредотвратяване

• Възстановяванеслед процедурата. Грижа след процедурата

• Демонстрация напроцедура по Микроблейдинг върху жив модел

- оформяне на вежди,измерване на златно сечение, рисуване на нова форма, поставяне на пигмент смикроблейдинг

• Рисуване.Основни техники на рисуване косъм по косъм

• Видове веждиспоред формата. Рисуване от курсистите върху макети

• Практика откурсистите върху симулативна кожа

 

Време за дискусияи въпроси. Поставяне на задачи за самостоятелна работа върху макети исимулативна кожа.

 

Ден II Практика върху симулантни макети исухи тренировки

• Преглед назадачите за самостоятелна работа

• Обобщение натеорията за Микроблейдинг и допълнителни детайли за процедурата

Тренинг порисуване и подготовка за татуиране

Практическиупражнения на курсистите върху макетна кожа. Татуиране върху симулативна кожа.

Практическитренинг за изграждане на правилна форма на веждите.

Практически упражненияс курсистите по двойки

 

Ден III Практика върху жив модел

Преглед назадачите за самостоятелна работа

Последниинструкции за процедурата.

Изграждане направилна форма върху живи модели.

• Стартиране напрактика на курсистите върху живи модели с техника Микроблейдинг

Преглед и коментарвърху извършената процедура от курсистите.

 Време за въпроси и дискусия.

Снимки с моделитеза портфолио.

Заключителначаст. Дипломиране на курсистите

 

Индивидуалното обучение има следните предимства:удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебнотовреме, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.

Курсиститеполучават лицензиран държавен документ за професионална квалификация по образецна МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS сертификат  на български, английски и немски език, в коетосе посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиитекурсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. Заповече информация – http://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement

ЦЕНТЪР ЗАПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионалнообразование и обучение лицензия № 2016121307

Информация за начало на курсовете,записване и други подробн

Подобни обявиОнлайн Уроци… от cpoko на 13 Oct 2016

По договаряне


Немски език… от cpoko на 09 Oct 2018

По договаряне


Италиански… от cpoko на 15 Apr 2015

По договаряне

900.00 лв.


Оферти на цената: 0 Вижте всички »
Добавена: 06 Aug 2019 12:47
Преглеждания: 189

Реклама

Mагазин за авточасти онлайн

Информация за контакт


Град: Кърджали
Име и телефон за контакт: 0888871393
Email адрес:
Докладвай за нередност