Курс "Хотелиер" - Дистанционно обучение


Допълнителна информация

Тип: Професионално обучение, квалификация     Вид:

Описание / Информация

Курс за придобиване на професионална квалификация попрофесия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО”

 

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.

• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободновреме. 
• Обучавате се без да се откъсвате от работа. 

Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване настепен на професионална квалификация по професията /специалността/.Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификациязавършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионалнаквалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАКВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.

 

Получавате Europass приложение на български, немскии английски език, в което се  посочват длъжностите,които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема идават предимство при кандидатстване за работа

 

След завършване на курса ще може да заемате следнитедлъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител, къща за гости;Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ –КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучениелицензия № 200912798

 

Продължителността на курсовете се определя съвместно съсзаявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Законаза професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.

 

За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013,0877361160, 0885368846

http://cpopartners.bg/

Подобни обяви7 клас - курсове… от cpopa на 15 Sep 2014

По договаряне


Съботно-неделен… от cpopa на 21 Sep 2017

По договаряне


Учебни програми… от cpopa на 28 Sep 2018

По договаряне

650.00 лв.


Оферти на цената: 0 Вижте всички »
Добавена: 19 Nov 2018 16:20
Преглеждания: 123

Реклама

Информация за контакт


Град: Варна
Име и телефон за контакт: 0877380013
Email адрес:
Докладвай за нередност