КУРС „Строителен техник


Допълнителна информация

Тип:     Вид:

Описание / Информация

Обучението се провежда в самостоятелна /дистанционна форма.

• Програмите сасъобразени изцяло с Вашето свободно време. 
• Обучавате се без да се откъсвате от работа. 

Пълният курс на обучението дава възможностза придобиване на степен на професионална квалификация по професията/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен напрофесионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория ипрактика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване настепен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗАПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.Получавате Europass приложение набългарски, немски и английски език, в което се  посочват длъжностите, които съгласноЕвропейския класификатор на професиите курсиста може да заема и даватпредимство при кандидатстване за работа

Притежаващите Трета квалификационнастепен  отговарят на изискванията къмстроителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, завписване в централния професионален регистър на строителя.

ЦЕНТЪР ЗАПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран отНационална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798

Продължителността накурсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди ипри спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение иПравилника за прилагането му.

За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031,0877380013, 0877361160

http://cpopartners.bg/

 

Подобни обявиНемски език… от cpopa на 15 Aug 2017

200.00 лв.


Курсове… от cpopa на 26 Jun 2016

По договаряне


Турски език… от cpopa на 19 Apr 2017

280.00 лв.

650.00 лв.


Оферти на цената: 0 Вижте всички »
Добавена: 08 Dec 2018 02:25
Преглеждания: 189

Реклама

Информация за контакт


Град: София
Име и телефон за контакт: 0877380031
Email адрес:
Докладвай за нередност